Indexering partneralimentatie en kinderalimentatie 2014

Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2014 van rechtswege verhoogd met 0,9%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.
Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) op 25 oktober jl. bekendgemaakt.

Ingevolge artikel 1:402a BW worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd (ruwweg een inflatiecorrectie).

Voor 2013 bedroeg de wettelijke indexering 1,7%

Sorry, comments are closed for this post.