• Herfst bomen Julia Veldkamp Duurzaam scheiden

Partner- en kinderalimentatie en draagkracht

Om de draagkracht van een ondernemer te bepalen, wordt gekeken wat zijn redelijkerwijze vast te stellen inkomen is. De DGA stelt normaal gesproken immers zelf zijn inkomen vast; volgens de vaste rechtspraak is dit zelf vastgestelde inkomen niet zonder meer de maatstaf.

Ik heb voldoende inzicht in jaarrekeningen om op dit gebied in ieder geval een eerste screening te kunnen doen. Voor de verdieping en afstemming op details werk ik, zoals gezegd, nauw samen met accountants.

Verdiencapaciteit

Het is verder heel belangrijk om aan de echtgeno(o)t(e) van de ondernemer helderheid te verschaffen over zijn/haar verdiencapaciteit. Ik heb vaak meegemaakt dat wantrouwen en onduidelijkheid hierover tot ellenlange discussies leiden.

Het waarderen van een onderneming is een complex onderwerp waar veel belangen mee gemoeid zijn. Het is de moeite waard hier zorgvuldig mee om te gaan en experts voor in te schakelen. Ik help u graag met mijn kennis en netwerk.