• Herfst bomen Julia Veldkamp Duurzaam scheiden

Verdeling

In het geval van gemeenschap van goederen, moet de waarde van de aandelen of de passiva/activa van een eenmanszaak (of aandeel in een vof) verrekend worden. Deze waarde moet worden vastgesteld op een wettelijke of overeen te komen peildatum.

Huwelijkse voorwaarden en het periodieke verrekenbeding

Bij huwelijkse voorwaarden hangt het helemaal van de bepalingen af in hoeverre de waarde van de onderneming verrekend moet worden. Berucht is daarin zo langzamerhand het periodieke verrekenbeding. Dit houdt in dat de overgespaarde inkomsten jaarlijks verrekend moeten worden. Als niet jaarlijks is verrekend (en dat is meestal zo tijdens het huwelijk), dan moet bij een scheiding alsnog over de hele huwelijkse periode verrekend worden.

Over dit onderwerp heb ik regelmatig gepubliceerd. Ik verwijs u voor die artikelen naar het kopje ‘Literatuur’, te vinden onder de kop ‘Interessant’.