• Echtscheiding verdeling van bezittingen Julia Veldkamp Duurzaam scheiden

Het vermogen en het opmaken van de balans

In het geval van een scheiding moet de balans opgemaakt worden, afhankelijk van het huwelijksgoederenregime – huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen. Welke bezittingen en schulden zijn er? Op welke manier kunnen deze gewaardeerd en verdeeld worden?

Eerst een totaaloverzicht financiële situatie

Het in kaart brengen van de volledige financiële situatie is een hele klus. Het is mijn ervaring dat we als advocaten vaak al aan de slag gaan terwijl er nog geen totaaloverzicht is. Dat kost de cliënt tijd, geld en levert het gevaar op dat ‘halve adviezen’ geleverd worden.

Ik ga het omkeren. Eerst alle stukken op tafel! Dat geldt overigens ook voor de stukken met betrekking tot het inkomen en de lasten/uitgaven voor wat betreft de berekening van de kinderalimentatie en partneralimentatie.

De echtelijke woning en de fiscale consequenties bij scheiding

De echtelijke woning neemt in de verdeling vaak een centrale plaats in. Sinds de crisis is het nog belangrijker om daarin maatwerk te leveren. Dat geldt ook voor wat betreft de fiscale consequenties. Ook daarin heb ik oog voor het geheel, onder meer door nauwe samenwerking met fiscalisten.