• Groeiproces persoonlijke ontwikkeling Julia Veldkamp Duurzaam scheiden

Visie

Duurzaam scheiden is voor mij het maken van de shift van een juridisch proces naar een integraal proces. Ik breng helderheid in het totaalbeeld van uw scheiding. Het totaalbeeld overzie ik door mijn expertise op verschillende terreinen; de helderheid zit hem in mij als persoon. Ik heb dermate ingrijpend naar mezelf en mijn eigen patronen gekeken, dat ik weinig ‘ballast’ meebreng in de begeleiding. Ik kijk met een open blik naar wat er in het proces van uw scheiding aan de orde is. Door op die manier te kijken leg ik verbindingen tussen allerlei zaken die op het oog onverenigbaar lijken.

Met u sla ik de brug tussen de verdeeldheid die een scheiding met zich meebrengt, en de verbinding die er tussen u als ex-partners of ouders toch ook altijd blijft bestaan. In mezelf verenig ik hierbij een zeer aardse/nuchtere insteek met een hoger perspectief. In mijn visie is het leggen van dit soort uiterlijk onmogelijke verbindingen essentieel. In deze tijd van crisis vallen allerlei ‘onverwoestbare’ gehelen uit elkaar; we zullen op zoek moeten naar nieuwe manieren om de tegenstellingen te verenigen.

Dit zie je ook terug in het Chinese teken voor crisis, dat zelf een schijnbare tegenstelling in zich bergt. Het bestaat namelijk uit de twee tekens voor ‘kans’ en ‘gevaar’.Tijdens een scheiding bestaat altijd het gevaar om in de crisis te blijven hangen; er is ook altijd de kans om er beter uit te komen. Door het geheel van uw scheiding onder ogen te zien, doet u niets af aan het feit dat het een wrang en pijnlijk proces kan zijn. Wel geeft u uzelf een kans op wat misschien nu onmogelijk lijkt: er in verbinding met uzelf en uw ex-partner, op een vruchtbare manier uit te komen. Dat is wat ik bedoel met ‘duurzaam scheiden’.