• Echtscheiding kluwen van belangen Julia Veldkamp Duurzaam scheiden

Aanpak van advocaat en volgorde

De advocaat moet dus beter uitkijken. Die rol wil ik op me nemen. Hoe?

  • Integrale aanpak:  samen met u sta ik eerst stil bij wat er speelt en waar werkelijk behoefte aan is.
  • Matiging en begroting : ik reken redelijke tarieven en werk met verschillende tariefsoorten voor het verschillende werk dat ik doe als advocaat, mediator en coach. Als er zicht is op waar werkelijk behoefte aan is, maak ik met u een begroting van de kosten.
  • Structuur en helderheid: ik verricht geen werk in juridische zin als de stukken er nog niet compleet liggen. U verzamelt de bescheiden ( en levert ze aan in een ordner of op een USB-stick).
  • Helderheid in communicatie:  ik werk zo min mogelijk ‘ad hoc’ naar aanleiding van telefoontjes en e-mails (over inhoudelijke onderwerpen). Deze werkzaamheden kosten de cliënt in verhouding vaak veel geld en leveren weinig op. Goed voorbereide gesprekken op kantoor zijn, zo is mijn ervaring, het meest effectief. Dan is er face to face contact en kan er echt werk verricht worden.

Wat is de volgorde?

  • Een kennismakingsgesprek van een uur tegen een gereduceerd tarief van €175,-  waarbij besloten wordt hoe ik zal worden ingezet: als advocaat, mediator of coach.
  • Inventarisatiegesprek(ken) van (maximaal) anderhalf à twee uur.
  • Vervolggesprek(ken)   om de relationele, juridische en financiële  belangen boven tafel te krijgen, aan de hand waarvan een begroting kan worden gemaakt.
  • Ondertussen verstrekt u mij de benodigde financiële gegevens en/of officiële documenten.
  • Een juridische/financiële/relationele analyse, waardoor stappen op de relevante gebieden genomen kunnen worden.