• Echtscheiding verdeling van bezittingen Julia Veldkamp Duurzaam scheiden

Kinderen

Kinderen staan bovenaan in een scheiding. Wat is de juiste zorgregeling? Tegenwoordig bent u bij een verzoek echtscheiding verplicht deze regeling vast te leggen in een ouderschapsplan. Makkelijk is dat niet. Juist vanwege de slechte communicatie gaan veel echtgenoten uit elkaar, terwijl het op afstand van elkaar grootbrengen van kinderen een heldere communicatie vereist.
Kinderen verdienen het dat ouders respectvol met elkaar om blijven gaan.

Kinderalimentatie

De financiële zorg voor de kinderen is ook een belangrijk punt. Langdurige discussies kunnen ontstaan over de hoogte van de kinderalimentatie. Ik geef u zoveel mogelijk informatie, zodat u zelf aan de slag kunt met het maken van berekeningen. Dat is geen advocatenwerk, maar veelal ‘gezond verstandwerk’.

Het streven bij duurzaam scheiden is daarnaast om oog te hebben voor eventuele wijzigingen in de toekomst. Door daarop te anticiperen (al is het maar het benoemen daarvan en erbij stil staan) kunnen regelingen voor de lange termijn getroffen worden over de kinderalimentatie.